Föreningen

       Föreningen bildades den 19 maj 1988 under namnet Föreningen Klagshamns-och

       Västra Klagstorps historia. Namnändringen till Kvarndala kulturhistoriska förening 

       gjordes 2007.

    

       Vår verksamhet är idag förlagd till Kvarndala gård, som testamenterades till

       föreningen år 2000.

       Gården är belägen i Västra Klagstorp, några hundra meter sydväst om kyrkan.

       (vägbeskrivning)

                   

       Efter en omfattande ombyggnad är Kvarndala idag en fungerande hembygdsgård. 

       Några foto från den iordningställda bostaden som den såg ut på 1940-talet finner du

       under fliken "permanent utställning" på första sidan. 

 

       Våra  samlingslokaler  med ljud- och bild-utrustning är tillgängliga vid uthyrning till

       barndop, bröllop, födelsedagsfester, konferenser mm. (uthyrning)

 

       I huvudbyggnaden finns ett komplett lantbrukarhem från 1940 - 1950- talen. Delar

       av vårt unika fotoarkiv och  av våra gamla föremål visas i den norra längan, som är

       vår museibyggnad. I denna byggnad finns även Järn-Olofs affär från Klagshamn

       med den gamla genuina inredningen.

 

       Vårt arbete bygger på ideella insatser. Finansiering sker genom medlems-

       avgifter, loppmarknadsförsäljning, kaffeservering och uthyrning av våra lokaler.

         

       För alla er som är intresserade av historiska detaljer så rekommenderar vi våra

       böcker  "Litteratur > Böcker/Avhandlingar" eller tag kontakt med någon i styrelsen 

       som kan berätta mer.