Klagstorps Kalkbrud

 

 

Korrespondens från Klagstorp Kalkbruds huvudkontor i Köbenhavn till

  Klagstorp Kalkbrud, Klagstorp. (Senare Klagstorp Kalkbrotts AB)


 


     

     Allt publicerat material finns i Kvarndalas ägor/arkiv. Korrespondens från Klagstorp Kalkbruds huvudkontor i Köbenhavn till

  Klagstorp Kalkbrud, Klagstorp. (Senare Klagstorp Kalkbrotts AB)


        Allt publicerat material finns i Kvarndalas ägor/arkiv.