Skolsamarbete

Skolsamarbete

 

Kvarndala har sedan flera år tillbaka ett samarbete med åk 2 på Strandskolan i Klagshamn. Eleverna besöker gården vid att antal tillfällen och får under ledning av Kvarndalas funktionärer en inblick i sin hembygd och tider som gått. Projektet avslutas varje år med att barnen redovisar vad de lärt sig för sina familjer vid en kvällssammankomst.Tygelsjöskolan åk 1 genomför varje år ett studiebesök på Kvarndala under en förmiddag. Under ledning av en teaterpedagog har också Tygelsjöskolan satt upp en teaterpjäs utifrån boken "Tygelsjö - Gårdarna och husens historia" år 2015 av klass 3A.

I samband med Tygelsjöskolans 75 års jubileum 2017 medverkade Studiecirkeln ”Tygelsjös historia” med olika aktiviteter för barnen.

Då blev det ytterligare en teaterpjäs utifrån kommande boken ”Livet i Byn” denna gång var det klass 2 som spelade teater.                          


Länkar till youtube:  Pihle-skräddaren.     (2015)


                                  Livet i byn  klass 2B (2017)

                                  Livet i byn  klass 2D (2017)