Medlemskap


     Vi har idag ca 800 medlemmar och vill naturligtvis gärna bli fler.


     Årsavgiften är blygsam.   För 2020 gäller 60 kronor per medlem.


     Man kan även bli ständig medlem vilket kostar 1 200 kronor.
     Inbetalning kan ske till Bankgiro nr 5352-5820.