Söndag 28 april kl 11.00–15.00

ÖPPET HUS / LOPPMARKNAD  Hunduppvisning kl 12.00


Välkomna !


Välkommen till

Kvarndala Kulturhistoriska Förening

      Föreningen bildades den 19 maj 1988 under namnet Föreningen Klagshamns- och

       Västra Klagstorps historia. Namnändringen gjordes 2007.

    

       Vår verksamhet är idag förlagd till Kvarndala gård, som testamenterades till

       föreningen år 2000.

       Gården är belägen i Västra Klagstorp, några hundra meter sydväst om kyrkan.

       (vägbeskrivning)

                   

       Efter en omfattande ombyggnad kan vi idag presentera Kvarndala som en

       fungerande hembygdsgård. Några foto från den iordningställda bostaden som

       den såg ut på 1940-talet.

 

       Våra  samlingslokaler  med AV-utrustning är tillgängliga för uthyrning till

       barndop, bröllop, födelsedagsfester, konferenser mm.

 

       I huvudbyggnaden kan vi visa ett komplett lantbrukarhem från 1940 - 1950-

       talet. Vårt unika bildarkiv från våra tre byar och delar av våra gamla föremål

       visas i den norra längan, som är vår museibyggnad. I denna byggnad finns

       även Järn-Olofs affär från Klagshamn med den gamla genuina inredningen.

 

       Vårt arbete bygger på ideella insatser. Finansiering sker genom medlems-

       avgifter, loppmarknadsförsäljning, kaffeservering och uthyrning av våra nya

       lokaler.

         

       För alla er som är intresserade av historiska detaljer så rekommenderar vi våra

       böcker  på undersidan "Böcker/Avhandlingar/Litteratur ", eller tag kontakt med

       någon i styrelsen  som kan berätta mer.